Proč se zaregistrovat? Akce Aktuality Zpravodaj / Rekodifikace

Získáte přístup k plnému obsahu těchto webových stránek, možnost přednostní účasti na našich akcích a budete tak mít přehled o aktualitách z oblasti Corporate Governance v ČR a ve světě.
Registrace zde...

Zveme Vás na setkání s odborníky na právě aktuální témata, legislativní novinky a zahraniční trendy v oblasti správy a řízení společností. Buďte vždy o krok napřed v informovanosti!

Pozvánky...

Chcete se dozvědět více? V této rubrice naleznete aktuální průzkumy, diskutovaná témata, názory našich i externích odborníků, zahraniční zdroje a materiály, naučné publikace a články.

Pro více informací čtěte níže...

A&Dvocate a Průvodce novými kodexy informují o změnách v české a evropské legislativy, o vývoji rozhodovací praxe českých a evropských soudů a aktuálních problémech českého právního prostředí.
Pro více informací...

Aktuality

Director 360°

Pro ředitele globálně působících společností jsou v letošním roce klíčová témata jako strategie, výkon, růst a regulace, řízení a dodržování předpisů. Zatímco důraz na strategii klade více než polovina ředitelů globálních firem (55 %), v České republice se na ni prioritně zaměří více než dvě třetiny ředitelů (71 %). Vyplývá to z nové studie Deloitte Director 360°, které se zúčastnilo 317 ředitelů z celého světa, včetně České republiky.
Datum: 2014 | Velikost: 4.26 MB

 

 

 

Výbor pro talent

Studie vymezuje roli a odpovědnost Výboru pro talent a poskytuje nové myšlenky s ohledem na vytvoření a udržení dostatečného množství talentovaných jedinců. Zaměřuje se na šest důležitých otázek, které mají vliv na strategické řízení talentů v dnešních společnostech. (Pouze v EN)
Datum: 2013 | Velikost: 1.11 MB

 

 

 

Odpovědnost statutárních orgánů v nové právní úpravě

Jaké změny přinese nová právní úprava občanského a obchodního práva od roku 2014 pro odpovědnost statutárních orgánů? V mnohých ohledech se jedná o zpřísnění a zpřesnění původní úpravy, jakož i o zavedení nových prvků.
Datum: 2013 | Velikost: 326 kB

 

Zásadní změny ve výkonu funkce statutárního orgánu od 2014

Bezplatný výkon funkce a zrušení ustanovení ve společenských smlouvách – na co byste neměli zapomenout v souvislosti se zákonem o korporacích?
Datum: 2013 | Velikost: 233 kB

 

 

České firmy se z krize příliš nepoučily

Z naší studie vyplývá, že čeští manažeři jsou během krize jen málokdy ochotni změnit systém odměňování řízení firem a odměny manažerů se mění jen pozvolna.
Datum: 2013 | Velikost: 243 kB

 

 

Jak budou společnosti jednat od roku 2014?

Nová úprava korporací (společností) přináší řadu změn. Co se od roku 2014 změní v jednání statutárních orgánů jménem společností?
Datum: 2013 | Velikost: 250 kB

 

 

Britský zákon o úplatkářství – vliv na české společnosti?

Britský zákon o úplatkářství má vzhledem ke své extra-teritoriální působnosti také přímý dopad na obchodní organizace, které sice mají sídlo mimo Velkou Británii, ale které tam vykonávají obchodní činnost.
Datum: 2012 | Velikost: 3.8 MB

 

Trestní odpovědnost právnických osob

Podle zákona č. 418/2011 Sb. čelí společnosti od 1. ledna 2012 novému konceptu své trestní odpovědnosti nejenom za jednání svého vedení, kontrolních orgánů, ale i svých zaměstnanců.
Datum: 2012 | Velikost: 3.8 MB

Témata

Ženy ve vedení společností (EN)

Téma diverzity ve vedení firem je dlouhotrvající. Tento článek poskytuje přehled současných iniciativ na celém světě, jak právních, tak regulačních, které si kladou za cíl zvýšit počet žen ve statutárních orgánech společností.
Datum: 2013 | Velikost: 2.35 MB

 

Odpovědnost statutárních orgánů

Jaké požadavky jsou aktuálně kladeny na představitele českých firem ze strany mateřských společností? Na co si musí dát členové statutárních orgánů pozor při svém jednání jménem společnosti? Za co v rámci fungování společnosti odpovídají a je možné jejich odpovědnost limitovat?
Datum: 2012 | Velikost: 3.8 MB

 

Průzkum mezi českými finančními řediteli (EN)

V tomto vydání sdělujeme názory a obavy českých finančních ředitelů, které následně spojujeme a porovnáváme s otázkami a výzvami, kterým čelí finanční ředitelé největších ekonomik napříč střední Evropou (Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko a Slovensko).
Datum: 2012 | Velikost: 4 MB

 

Čeští manažeři zestárli

Ze závěrů průzkumu Deloitte Corporate Governance Centra ČR vyplývá, že od začátku tisíciletí se zvýšil průměrný věk lidí ve vedení stovky největších českých firem o dva roky a podíl padesátníků a starších stoupl ze 42 % zhruba o tři procentní body.
Datum: 2012 | Velikost: 3.8 MB

 

Na 12 mužů ve vedení připadá jen 1 žena

Podíl manažerek ve vedení firem je v Česku i v dalších zemích Evropské unie stále výrazně menší, než podíl žen v celé společnosti. Podle nejnovějších statistik Deloitte Corporate Governance Centra působí ve statutárních orgánech stovky největších českých firem jen 7,6 % žen.
Datum: 2012 | Velikost: 3.8 MB

 

Monitoring správy a řízení společností v členských státech EU (EN)

Studie pro Evropskou Komisi zpracovaná za pomoci Ambruz & Dark poskytuje přehled nejrůznějších monitorovacích a donucovacích mechanismů v členských státech Evropské unie ohledně dodržování pravidel správy a řízení společností. Hodnotí míru dodržování ustanovení kodexů správy a řízení společnostmi.
Datum: 2012 | Velikost: 3.8 MB

Průzkum

Corporate Governance v České Republice 2013  

Aktuální průzkum správy a řízení společností v České republice pro rok 2013, který byl stejně jako v předchozích letech realizován společnými silami Czech Institute of Directors a českého Deloitte Corporate Governance Centra.

 

 

 

 

Média aktuálně

Společnosti ztrácejí odolnost vůči korupci

Poohlédnutí za konferencí pořádanou Deloitte Corporate Governance Centrem ve spolupráci s Institutem členů správních orgánů (CIoD). Odborníky v oblasti řádně správy a řízení společností svou přítomností poctil také Christian Stenger, světová kapacita v oblasti řízení společností a odměňování.
Publication date: 11/2013 | File size: 703 kB

 

Zpravodaj

dReport Newsletter - Právní novinky

Rádi bychom vás v novém pravidelném zpravodaji „Průvodce novými kodexy“ po praktické stránce informovali, jaké nové příležitosti ale i možná rizika rekodifikace přináší, a to nejenom v právní, nýbrž i daňové oblasti. Zpravodaj bude vycházet pravidelně každý měsíc a bude distribuován klientům na vyžádání zdarma. Ochutnávku aktuálního čísla se zkrácenými příspěvky naleznete níže. Kompletní verzi si můžete objednat emailem na adrese info@ambruzdark.com.

únor 2014

 

Archiv

Partneři