På denne siden vil du finne nyhetsbrev fra Deloitte nasjonalt og globalt.

Tidligere publiserte artikler, rapporter og undersøkelser finner du i vårt nyhetsarkiv.

Nyhetsbrevet iFokus

iFOkusMars 2014

I denne utgaven har vi satt fokus på de foreslåtte endringer av kapitalreglene i aksjelovene, som vil kunne få stor betydning for beregningen av fri egenkapital og håndtering av egenkapitaltransaksjoner. Vi ser også nærmere på skattemessig behandling av derivater, som vi erfarer reiser en rekke spørsmål og hvor svar ofte kan være mindre tilgjengelige i skattelovgivningen.

Videre har vi sett nærmere på problemstillinger og forhold ved fremlagte forslag til ny tomtefestelov, og vi har foretatt en nærmere gjennomgang av refusjonsreglene i plan- og bygningsloven. Avslutningsvis presenterer vi en internasjonal rapport som omtaler 12 trender som antas å ville prege arbeidet med menneskelig kapital i tiden fremover.

iFOkus
Februar 2014

I denne utgaven har vi satt fokus på hvordan Binding Corporate Rules på en sikker og effektiv måte kan sørge for lovmessig behandling av personopplysninger i virksomheten, også i forhold til utlandet. Vi ser også nærmere på arbeidsgivers adgang til å foreta endringer i bedriftens pensjonsordninger samt at vi omtaler endringer i permitteringsreglene som trådte i kraft 1. januar 2014.

Videre har vi vurdert regnskapsmessige konsekvenser av nylig avsagt avgjørelse fra Høyesterett vedrørende regnskapsmessig behandling av usikre skatteforpliktelser. I forbindelse med at eiendomsskattelistene fremlegges i disse dager har vi også oppstilt en sjekkliste for kontroll av eiendomsskattegrunnlaget. Avslutningsvis har vi inntatt en internasjonal rapport som tar for seg 10 teknologiske trender som antas å ville prege næringslivet i tiden fremover.

iFOkusDesember 2013

I årets siste utgave av iFokus ser vi på Finanstilsynets regnskapskontroll for 2013. Videre gir vi en oversikt over det nye regelverket knyttet til handel med derivater i Europa og status for implementering i Norge. Vi har også sett nærmere på hvordan overkurs i henhold til aksjelovene og den reduserte skattesats på alminnelig inntekt får betydning for årsregnskapet for 2013. Avslutningsvis er vi stolte av å kunne presentere det nye Deloittehuset i Bjørvika.

Flere utgaver av nyhetsbrevet iFokus finner du her

 

 

 

 

 

 

Internasjonale nyhetsbrev

Her finner du øvrige nyhetsbrev fra Center for Corporate Governance.

Deloitte PeriodicalsDeloitte Periodicals
Register for complimentary subscriptions to Deloitte publications, research, events, case studies, and other content of interest.